Betingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Nærværende betingelser ("aftalen") gælder for køb af ydelser og produkter udbudt på mono.net samt brug af mono.nets onlineværktøj.

Nedenstående betingelser samt fortrolighedspolitik gælder også i de 14 dages gratis prøveperiode.

Vær opmærksom på at der i nærværende betingelser skelnes mellem salg og leverance til forbrugere henholdsvis erhvervsdrivende, og der gælder forskellige minimumsaftaleperioder.

Aftalen er indgået mellem dig og Mono Solutions ApS.

Mono Solutions ApS (herefter Mono, mono.net, vi eller os)

Nannasgade 28
DK-2200 Copenhagen

CVR 30192648
Telefon +45 32 10 30 70
E-mail info[at]mono.net

Det er en betingelse for at kunne indgå en aftale i henhold til nærværende aftale, at du er myndig og er i besiddelse af et gyldigt betalingskort. Ved at acceptere aftalen samtykker du til, at de til enhver tid gældende forretningsbetingelser regulerer forholdet mellem dig og mono.net.

1. Levering, fakturering og tilmelding til betalingsservice

Når du har gennemført din bestilling kan du logge ind på din Mono konto med dit brugernavn og din adgangskode. Du modtager en elektronisk faktura per mail (elektronisk fakturering).

BEMÆRK! Når du betaler med kreditkort tilmeldes du mono.net’s betalingsservice, som betyder at dit abonnement automatisk fornys med en ny abonnementsperiode umiddelbart efter fristen for dit opsigelsesvarsel udløber. Derved undgår du, at din side ophører med at eksistere og at dit indhold bliver slettet. Du er selv ansvarlig for at opdatere din til enhver tid gældende e-mailadresse og betalingskortoplysninger i dit Mono Account Center.

1a. Fortrydelsesret

Efter reglerne i forbrugeraftalelovens § 18 har du en fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen. Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Fristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag, du har indgået aftalen.

Ved accept af disse forretningsbetingelser samtykker du til, at levering af ydelsen påbegyndes efter oprettelsen og/eller betaling af den bestilte ydelse, og at du efter dette tidspunkt ikke kan fortryde eller afbestille ydelsen i henhold til Forbrugeraftaleloven § 18.

2. Varighed og opsigelse

Når din gratis prøveperiode på 14 dage er udløbet, vil hjemmesiden blive suspenderet og dermed ikke længere være aktiv online, såfremt du ikke har opgraderet til et betalende abonnement inden for prøveperioden. Efter de 14 dage har du yderligere 16 dages frist til at opgradere, hvis du ønsker at beholde din hjemmeside. Du har altså i alt 30 dage fra oprettelsen af din hjemmeside til at opgradere til et betalende abonnement for at sikre, at du ikke mister din hjemmeside. Mono forbeholder sig retten til at lukke hjemmesiden, hvis den ikke er blevet opgraderet inden for de 30 dage.

Et abonnement løber i enten 1 måned, 12 måneder eller 24 måneder afhængig af abonnement valgt ved købet. Abonnementer kan til enhver tid opsiges med 14 dages varsel. For eksempel, hvis du har opgraderet hjemmesiden med månedlig betaingsfrekvens den 1. januar 2015, vil abonnementet være aktivt indtil 31 januar 2015. Såfremt du ønsker at opsige abonnementet inden dette forlænges 1. februar 2015 skal du således opsige abonnementet senest 16. januar 2015 således at du holder dig indenfor opsigelsesvarslet på 14 dage frem til næste forlængelse. Såfremt du har en 12 måneders (årligt) abonnement, gælder de samme regler, men på årsbasis. Dette vil sige, hvis du har købt et årsabonnement den 1. januar 2015, og ønsker at opsige dette, skal du opsige abonnementet før 17. december 2015 da abonnementet ellers bliver forlænget med endnu et år den 1. januar 2016.

Bemærk at du ikke vil blive refunderet for resterende tid på abonnementet, medmindre mono.net i henhold til lovgivningen er forpligtet hertil (eventuelle engangsydelser som f.eks. domæner og emails tilbagebetales ikke).

Det er muligt at ændre din betaling frekvens fra månedlig til årligt, til enhver tid ved at kontakte vores support team ved at skabe en support ticket i dit Mono Account Center. Du kan opsige dit abonnement til enhver tid ved at gå til Min konto > Account Center > Mine abonnementer og klikke på "Detaljer" for det abonnement, du ønsker at opsige.

Abonnenten skal betale sit abonnement forud. Det er kun muligt at betale med kreditkort. De følgende kreditkort accepteres: Dankort, Mastercard, Visa og American Express.

Hvis en betaling ikke er gennemført, uanset årsag, vil du modtage en e-mail der beder dig om at ændre dine kreditkortoplysninger. I det tilfælde hvor du ikke ændrer dine kreditkortoplysninger inden for 5 dage efter den første meddelelse, vil den pågældende Mono konto stilles i bero, indtil udestående regning er betalt. Hvis betalingen ikke er afsluttet senest 90 dage efter den første meddelelse, vil pågældende Mono konto blive lukket uden yderligere varsel og hjemmesider mv. vil blive nedlagt og kan ikke genskabes herefter.

Et abonnement kan kun opsiges via dit Mono Account Center, jf. ovenfor. Manglende betaling anses således ikke som opsigelse af et abonnement.

Alle årlige og 2-årige abonnementer inkluderer et e-mailabonnement med 1 gratis e-mailkonto de første 12 måneder. Abonnementet forlænges automatisk efter de 12 måneder såfremt e-mailabonnementet ikke er opsagt forinden. Såfremt du ikke ønsker at benytte det gratis e-mailabonnement anbefaler vi at du opsiger dette inden e-mailabonnementet forlænges yderligere i 12 måneder. Du opsiger e-mailabonnementet i dit Account Center under ‘Abonnementer’ hvor du også kan se hvilken dato abonnementet forlænges. 

mono.net kan, til enhver tid, opsige et abonnement med 30 dages varsel hvis den pågældende abonnementstype ophører med at eksistere. I sådan tilfælde vil du få udbetalt eventuel difference for den resterende periode ift. forudbetalingen.

mono.net er berettiget til efter eget skøn og uden begrundelse at opsige et abonnement med 30 dages skriftlig varsel sendt per mail til den af dig oplyste e-mailadresse. I sådan tilfælde vil du få udbetalt eventuel difference for den resterende periode ift. forudbetalingen.

Efter abonnementets udløb vil du ikke længere have adgang til at tilgå og/eller hente data tilføjet eller skabt gennem vores services.

3. Priser

Priser er angivet ved de pågældende abonnementstyper, produkter og services.  Alle priser er inklusiv moms. 

4. Ændring af et abonnement

Du kan til hver en tid opgradere dit abonnement til en dyrere abonnementstype. I sådan tilfælde vil du modtage en opkrævning i overensstemmelse med den forhøjede betaling samt forlængede abonnementsperioden. Startdatoen for din nye abonnementsperiode vil herefter regnes fra den dato, du opgraderer dit abonnement. Hvis du fx har tegnet et abonnement den 1. januar 2012 og herefter opgraderer dit abonnement den 4. marts 2014, vil din abonnementsperiode fremover regnes fra den 4. marts 2014 og løbe i 12 måneder indtil 3. marts 2015. For at ændre frekvensen på dit abonnement kan du kontakte Mono support på support@mono.net. Bemærk at når du har opgraderet din gratis prøveperiode eller dit Free abonnement, kan du ikke vende tilbage til denne abonnementstype.

5. Domæne

I forbindelse med køb af et Mono abonnement er det muligt at købe et eller flere domæner, der knyttes til en specifik Mono side.

Det er ikke muligt at fortryde en bestilling af et domæne, da domæner er unikke. Dette gælder ligeledes fejlregistrering af domæner, fx stave- og tastefejl.

Ved domænebestilling erklærer du som registrant af domænet, at du er indforstået med, at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod lovgivning.

Domænenavnet registreres i dit navn. mono.net er i den forbindelse formidler af ydelsen og har intet ansvar i forbindelse med registreringen af domænet. mono.net kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for tab i forbindelse med oprettelse/flytning af domænenavnet. Du er forpligtet til at kontrollere om oprettelsen eller flytningen af domænet har fundet sted og skal rette henvendelse til mono.net, såfremt det ikke er tilfældet.

Såfremt der tilkøbes eget domæne kan der gå op til 5 hverdage og i nogle tilfælde længere tid fra bestillingen er afgivet til domænet er endelig registreret. Der tages forbehold for domæner oplyst som værende ledige og dermed registrérbare, ikke nødvendigvis er tilfældet, da tilbagemeldinger på forespørgsler hos de respektive TLD-administratorer kan forekomme mangelfulde.

5a. DK domæner

DK domæner bliver registreret og fornyet hos DK Hostmaster, og du er forpligtet til at overholde DK Hostmasters til en hver tid gældende betingelser vedrørende domæner, herunder DIFOs regler for administration af domænenavne.

5b. SE domæner

mono.net er autoriseret reseller af svenske domæner. Sammen med .SE vil Mono arbejde for en positiv udvikling af internettet i Sverige til fordel for brugerne og samfundet som helhed. Vores fælles mål er tilfredse domæneejere uagtet om der er tale om virksomheder eller privatpersoner. Ved køb af et .se domæne accepterer du samtidig .SE's betingelser for køb af svenske domæner.

.SE's betingelser for registrering af svenske domæner

5c. Internationale domæner

mono.net er autoriseret Tucows Reseller af internationale domæner. Ved køb af et internationalt domæne accepterer du betingelserne hos OpenSRS samt nedstående:

Master Contract: Exhibit A
ICANN Policy
Registrants Rights and Responsibilities

6. Driftssikkerhed

mono.net forbeholder sig ret til uden varsel at begrænse eller indskrænke adgangen til en Mono konto eller omfanget af de ydelser, som indgår i et abonnement i det omfang mono.net anser sådan begrænsning for nødvendig af hensyn til drifts- og/eller sikkerhedsmæssige forhold.

7. Support

Vi bestræber os på at besvare dine henvendelser hurtigst muligt. Bemærk at der kan gå op til 48 timer på hverdage (2 arbejdsdage) ved henvendelser vedrørende support. Sådanne henvelser skal ske via Support Ticketing System, som du har adgang til i dit Account Center. Bemærk - mono.net yder ikke support på brugerdefineret CSS, brugerdefineret HTML eller teknisk support til opsætning af mailklienter. 

8. Persondata

8.1 Datasikkerhed

Mono.net tager privatlivets fred meget seriøst. Al persondata information er at finde i mono.net Fortrolighedspolitik.

Læs om vores seneste Fortrolighedspolitik her.

8.2 Cookies

For mere information om hvordan mono.net bruger cookies, se Fortrolighedspolitik.

9. Misligholdelse

mono.net er berettiget til at hæve aftalen helt eller delvist i tilfælde af at du væsentligt misligholder aftalen. Som væsentlig misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af de forpligtelser, der påhviler dig i medfør af nærværende aftale.

Såfremt mono.net ikke kan give meddelelse til dig eller forny dit abonnement, som følge af din manglende opdatering af kontakt- og/eller kortoplysninger kan mono.net uden varsel stoppe med at levere yderligere ydelser i henhold til denne aftale.

10. Ansvar og erstatningskrav

Nedenstående ansvarsfraskrivelse gælder, medmindre andet følger af ufravigelige regler i dansk ret. mono.net fraskriver sig enhver skade og ethvert tab som du måtte lide i forbindelse med dit abonnement, herunder brug af eller manglende mulighed for adgang til din Mono konto, uanset den nærmere baggrund herfor, medmindre mono.net har handlet forsætligt til skade for dig eller groft uagtsomt.

Der tilstræbes en oppetid på 100%, men mono.net påtager sig intet ansvar herfor. Der tages endvidere forbehold for, at der ved vedligeholdelse og opdatering af server og client kan forekomme nedetid.

mono.net fraskriver sig således ansvaret for direkte tab og indirekte tab, herunder driftstab, følgeskader, tab af data og retablering af data.

Hvis mono.net skulle blive holdt ansvarlig for dit brug, er ansvaret begrænset til et beløb svarende til den betalte abonnementspris for den gældende abonnementsperiode. Det præciseres, at den købte online ydelse udelukkende er til eget brug, og ikke må udlånes (videregivelse af password), videresælges eller på nogen måde videredistribueres.

mono.net fraskriver sig ethvert ansvar for, at designskabeloner stillet til rådighed for dig til etablering af hjemmesider, mobile sites, skræddersyede Facebook pages og webshops overholder generelle lovgivningskrav samt specifikke lovgivningskrav relevant i forhold din løsning.

11. Overdragelse

mono.net er berettiget til helt eller delvist at overdrage dit abonnement samt sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende betingelser til tredjemand.

12. Ændring af forretningsbetingelser og priser

mono.net er berettiget til at ændre nærværende betingelser uden varsel. Dog gælder ændringer af forretningsbetingelserne i relation til eksisterende abonnementsaftaler, først ved en fornyelse eller forlængelse af abonnementsaftalen.

mono.net forbeholder sig endvidere ret til prisstigninger på de forskellige abonnementstyper. Eventuel prisregulering vil først finde sted i forhold til en ny abonnementsperiode, således at du har mulighed for at opsige dit abonnement. mono.net kan ligeledes vælge at opkræve betalinger for en ydelse eller et produkt, som tidligere var gratis.

Du er selv ansvarlig for at være bekendt med de til enhver tid gældende betingelser og priser, der fremgår af www.mono.net, herunder betingelserne for registrering af svenske og internationale domæner iht. .SE's betingelser for registrering af svenske domæner .SE's betingelser for registrering af svenske domæner og

Master Contract: Exhibit A Master Contract: Exhibit A
og ICANN Policy ICANN Policy
Registrants Rights and Responsibilities

13. Lovvalg

Enhver uoverensstemmelse, der måtte udspringe af nærværende aftale, skal afgøres efter dansk ret.

14. BRUGSBETINGELSER

Du forpligter dig til at give korrekte og fyldestgørende oplysninger i forbindelse med oprettelsen af din konto på mono.net. Du accepterer i den forbindelse at modtage juridisk bindende meddelelser via den oplyste mailadresse. Det er dit ansvar løbende at opdatere dine kontakt- og kortoplysninger, således at mono.net til enhver tid kan kontakte dig og forlænge dit abonnement. Manglende opdatering af dine oplysninger anses som en væsentlig misligholdelse fra din side.

mono.net stiller en række designskabeloner til rådighed til dit personlige brug på en ikke eksklusiv basis. mono.net har alle rettigheder til disse designs. Dette gælder også selvom du har foretaget ændringer heri. Du er således ikke berettiget til at kopiere eller distribuere disse. Såfremt mono.net ser sig nødsaget til at ændre eller fjerne et eller flere designskabeloner er mono.net ikke ansvarlig for eventuel tab (direkte eller indirekte), som du måtte lide som følge heraf.

Alle Mono sider indeholder per default et Mono tag, der linker til www.mono.net. Det er muligt at fjerne det såfremt du har et betalt abonnement.

Det er ikke tilladt at benytte mono.net til ulovligt materiale, herunder materiale som du ikke har ret til at offentliggøre eller lagre. Det gælder både billeder, film, links, tekster mm. Ligeledes må de sider du laver i Mono ikke indeholde anstødeligt materiale, herunder porno, pornobilleder, "hadesider", og i øvrigt alt indhold som mono.net på egen hånd vurderer og finder anstødeligt. Sådanne sider vil automatisk blive lukket uden varsel og uanset om du er betalende abonnent eller ej og uanset om det alene er dig eller et antal begrænset personer, der har adgang til materialet. mono.net skal ikke tilbagebetale dit abonnement, såfremt din side lukkes grundet anstødeligt eller ulovligt materiale. Du alene er ansvarlig for al indhold (information, data, tekst, software, musik, lyd, fotografier, grafik, video og andet), som du placerer på din Mono side, samt at dette ikke er i strid med dansk eller international lovgivning. mono.net kontrollerer ikke indholdet og er ikke ansvarlig for kvaliteten og lovligheden af dette. mono.net forbeholder sig endvidere ret til at fjerne indhold som zip, MP3, jpg og lignende såfremt disse belaster serverne i urimelig grad. Hensigten med mono.net er ikke at fungere som en ekstern lagring af større mængder filer til fri download eller visning, men derimod en fremvisning og/eller salgsplads for fysiske og juridiske personer.

Hos mono.net er der som udgangspunkt fri trafik og ubegrænset lagerplads. Dette betyder at der ikke betales en ekstra afgift for mængden af anvendt data til og fra respektive mono.net services samt for mængden af brugt lagerplads. Dette forudsætter dog en normal trafikafvikling og brug af lagerplads. Såfremt trafikafvikling og brug af lagerplads overstiger normalafvikling/ normal brug af lagerplads kan dette belaste serverens ressourcer, og således være forstyrrende for andre mono.net-kunder. 
Såfremt kundens trafikafvikling og brug af lagerplads er forstyrrende for andre kunder forbeholder mono.net sig retten til at lukke for kundens pågældende service omgående/uden varsel eller til at opkræve en særskilt afgift for normalafvikling/brugt lagerplads, der ikke er forstyrrende for andre kunders brug. mono.net forbeholder sig endvidere enerådigt retten til at vurdere om en sådan overtrædelse er aktuel og anser det nødvendigt af drifts- eller sikkerhedsmæssige hensyn. Ved lukning af kundens service refunderes forudbetalt abonnement ikke. 

Indhold som er spam, genereret af robotter/programmer, og/eller indeholder uetisk eller uønsket kommercielt indhold designet til at drive trafik til tredjeparts-hjemmesider eller booste rangeringen på søgemaskiner for tredjeparts-hjemmesider, eller som medvirker til phishing eller spoofing, er ikke tilladt. mono.net forbeholder sig retten til at øjeblikkeligt og uden varsel at nedlægge hjemmesider med denne type indhold.

Det er forbudt at lave masseudsendelser via mono.net’s e-mailsystem. Det er ligeledes forbudt at udsende spam (uønskede) mails.

I tilfælde af overtrædelse omkring ulovligt indhold og spammails forbeholder mono.net sig ret til at informere de relevante myndigheder samt til at udlevere log informationer mv. til disse. mono.net forbeholder sig ligeledes ret til at opkræve betaling for forbrugt tid i forbindelse med sådan information og udlevering af log information til myndigheder.